Aktualności

Ważne informacje dla instalatora:

  • System certyfikacji instalatorów OZE został wprowadzony do polskiego prawa wraz z ubiegłoroczną nowelizacją Prawa energetycznego (tzw. małego trójpaku). Jednostką odpowiedzialną w naszym kraju za akredytowanie szkoleń i instalatorów mikro- i małych instalacji OZE jest Urząd Dozoru Technicznego.
  • Certyfikat wydaje się na 5 lat. Ważność certyfikatu będzie można przedłużyć na okres kolejnych 5 lat, po spełnieniu określonych wymagań.
  • Certyfikat jest honorowany na terenie Unii Europejskiej.
  • Posiadanie certyfikatu zwiększa szanse na podjęcie pracy w rozwijającej się branży odnawialnych źródeł energii.
  • Certyfikat może stać się gwarantem uzyskania dodatkowych źródeł finansowania - montaż instalacji przez certyfikowanego instalatora OZE może stanowić warunek dofinansowania lub kredytowania inwestycji, np. w programie Prosument-NFOŚiGW.
Powrót do strony głównej