Formularz zgłoszeniowy

DANE DOTYCZĄCE SZKOLENIA

Nazwa szkolenia OZE – „Systemy fotowoltaiczne – teoria i praktyka”
Miejsce szkolenia ELBUD BEŁCHATÓW Sp. z o.o. 97-438 Rusiec, Dąbrowa Rusiecka 50A
Osoba do kontaktu Paweł Drećko, Paweł Cichoń
Telefon 887 229 335, 724 355 995
E-mail pawel.drecko@elbud.com.pl, pawel.cichon@elbud.com.pl

DANE DOTYCZĄCE ZGŁASZAJĄCEGO (dane potrzebne do wystawienia FV)Chcę otrzymać fakturę VAT

DANE DOTYCZĄCE OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W SZKOLENIU

Imię, Nazwisko Stanowisko Numer telefonu Adres e-mail

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, że akceptuję Regulamin

Powrót do strony głównej