Program szkoleniowy

ELBUD Bełchatów akredytowany organizator szkoleń w zakresie „Systemy fotowoltaiczne”.

Szkolenie podstawowe z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii

„Systemy Fotowoltaiczne – teoria i praktyka”.


Dom


Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – „Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw”, odbycie szkolenia jest jednym z podstawowych warunków upoważniających do uzyskania certyfikatu „Instalatora Mikroinstalacji w zakresie OZE – systemy fotowoltaiczne”.

Zakres programu szkoleniowego „Systemy fotowoltaiczne”

Dzień I: Część teoretyczna.
1. 09:00 ÷ 09:30 – Rejestracja uczestników, wewnętrzne szkolenie BHP, wydanie materiałów.
2. 09:30 ÷ 12:00 – Systemy fotowoltaiczne:
 • Fotowoltaika – zarys ogólny, podstawowe definicje, zasada działania, dostępne technologie;
 • Energia słoneczna w Polsce i na Świecie. Możliwości jej wykorzystania;
 • Efekt fotowoltaiczny – opis zjawiska;
 • Ogniwa fotowoltaiczne:
  • budowa;
  • technologia wytwarzania;
  • zasada działania;
  • standardy, certyfikaty jakości;
  • łączenie ogniw w moduły;
  • rodzaje (monokrystaliczne, polikrystaliczne, amorficzne);
  • diody bocznikujące, gorący punkt (hot-spot);
 • Schemat linii produkcyjnej modułów PV, testowanie modułów w warunkach laboratoryjnych (STC);
 • Rodzaje systemów fotowoltaicznych:
  • podłączone do sieci energetycznej (on-grid);
  • autonomiczne (off-grid);
  • mieszane (hybrydowe);
  • zintegrowane z budynkiem typu BIPV;
 • Elementy składowe kompletnego systemu:
 • Falowniki (rodzaje, MPPT, komunikacja z systemem), regulatory ładowania, akumulatory;
 • Elementy instalacyjne, złącza, konektory, kable solarne;

3. 12:00 ÷ 13:30 – Fotowoltaika w systemie prawnym:
 • Nowa ustawa OZE – omówienie aktualnego stanu;
 • Obecny stan prawny OZE – „Mały trójpak”;
 • Zasady i warunki przyłączenia;
 • Procedury prawne związane z wykonaniem mikroinstalacji – wnioski zgłoszenia instalacji do Zakładu Energetycznego;
13:30 ÷ 14:00 – Przerwa. Lunch.

4. 14:30 ÷ 16:00 – Finansowanie instalacji fotowoltaicznej:
 • Dotacje dla inwestycji fotowoltaicznych – ze szczególnym uwzględnieniem programów wdrażanych przez NFOŚiGW;

Dzień II: Część praktyczna.
1. 09:00 ÷ 09:30 – Konsultacje, podsumowanie pierwszego dnia szkolenia;
2. 09:30 ÷ 12:00 – Podstawy projektowanie systemów PV:
 • Rodzaje podłączeń systemów fotowoltaicznych;
 • Sposoby połączeń (montaż) modułów PV i inwerterów. Elementy składowe instalacji (przewody PV, konektory);
 • Charakterystyka dostępnych systemów montażowych:
 • Systemy dachowe;
 • Systemy naziemne;
 • Kryteria doboru komponentów;
 • Zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej;
 • Wpływ lokalizacji, nasłonecznienia na produkcję energii;
 • Najwięksi producenci podzespołów PV. Technologie dostępne na rynku.

3. 12:30 ÷ 13:00 – Instalacja 5,5 kW pracująca na terenie firmy:
 • Prezentacja systemu;
 • Doświadczenia praktyczne w eksploatacji instalacji PV – uzyski, monitoring;
 • Zakres przeglądu i konserwacji pracującej instalacji fotowoltaicznej.

4. 13:00 ÷ 13:40 – Eksploatacja systemów PV:
 • Odbiór instalacji;
 • Monitoring systemu w praktyce;
 • Typowe błędy montażowe. Efekt zacienienia modułów;
 • Zasady BHP przy montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Zasady współpracy z dostawcami urządzeń PV – dostępność, ceny;

13:40 ÷ 14:20 – Przerwa. Lunch.

5. 14:20 ÷ 16:00 – Warsztaty praktyczne na przykładzie naziemnej instalacji demonstracyjnej:
 • Omówienie procesu montażu poszczególnych elementów instalacji PV;
 • Podłączenie podstawowych elementów instalacji.
 • Sprawdzenie parametrów pracy systemu przy danych warunkach atmosferycznych;
6. 16:00 ÷ 16:30 – Sesja sprawdzająca. Pytania i odpowiedzi.
Powrót do strony głównej