Regulamin

 1. Zamawiający przesyła do Elbud Bełchatów Sp. z o.o. wypełniony formularz zgłoszeniowy, który stanowi umowę uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Elbud Bełchatów Sp. z o.o. a firmą/uczestnikami zgłoszonymi w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Przesłanie do Elbud Bełchatów Sp. z o.o. wypełnionego formularzu zgłoszeniowego jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania płatności na co najmniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Ruścu 18926400090000151520000010.
 4. W przypadku anulowania zamówienia w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, Elbud Bełchatów Sp. z o.o. zwraca pełną kwotę wpłaconą za szkolenie. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym nić 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia lub nieobecność na szkoleniu – Zamawiający zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. Istnieje możliwość przepisania na kolejny wolny termin jeśli Zamawiający wyraża zainteresowanie.
 5. Anulowanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej (e-mail).
 6. Elbud Bełchatów Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia, gdy wymagana liczba uczestników nie zostanie zebrana lub w związku z innymi przyczynami od siebie niezależnymi.
 7. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się (lub termin zostanie zmieniony) z winy Elbud Bełchatów Sp. z o.o., Zamawiający otrzymuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej za szkolenie, lub jeśli wyraża zainteresowanie, może zostać przepisany na szkolenie w innym terminie.
 8. Podane ceny są cenami brutto.
 9. Cena szkolenia dotyczy udziału jednej osoby i zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa i catering.
 10. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z danym regulaminem.
 11. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Elbud Bełchatów Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych usług oraz zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od Elbud Bełchatów Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Powrót do strony głównej